Έπιπλα κήπου
Έπιπλα κήπου
Έπιπλα κήπου
Έπιπλα κήπου

Τραπέζι στρογγυλό σχέδιο Αρχαϊκό